1 – علامتها ايمني ( تعاريف و طریق کاربرد )

علائمی که بوسیله تابلو ایمنی , رنگ , نماد نورانی ( نور ) یا این که علامتها صوتی , رابطه کلامی یا این که علامت ها ناشی از تکان دست , پیشنهاد ها و اطلاعاتی در رابطه ایمنی همگانی و بهداشت کار را انتقال می‌دهد که مشتمل بر تابلوها و علامت ها چهره ای , نشانه ها نورانی , علامتها نوری , علامت ها صوتی , علامتها کلامی و علامتها ایمنی با حرکات دست می گردند .

2 – رنگ های دارنده معنی ایمنی

در نشانه ها چهره یی , نورانی و نوری ایمنی رنگهای مختص دارنده مفاهیم مشخصی است .

جدول تحت انتخاب کننده تمامی این رنگهاست :

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

3 – تابلوها و علامت ها تصويري

علائمی که مشتمل بر ترکیبی از صورت , رنگ , متن , سمبل و نماد چهره یی که دربردارنده پیام مشخصی باشد . این نشانه ها احتمال دارد دارنده بنا یا این که فاقد آن بوده , به ساختمان یا این که دیواری الصاق یا این که روی زمین و نرده و امثال آن قرار گیرد .

4 – گونه های تابلوها و علامتها تصويري ( از جهت کاربرد )

4 – 1 – تابلوها و علامتها چهره یی ایمنی در ساختمانها و کارگاهها

علائمی است که دارنده پیامهای منع کننده کاری خطر زا یا این که هشدار وجود خطری یا این که الزام به انجام کاری یا این که راههای فرار از خطر یا این که کمکهای اول باشد و مشتمل بر اشکال پایین است :

الف ) نشانه ها تصويري مانع

منع کننده کاری است که احتمال خطر را ارتقا داده یا این که آن را به‌وجود می‌آورد .

ویژگی ها مهم

( 1 ) دایره ای صورت

( 2 ) آرم تصویر سیاه رنگ روی مورد سپید با لبه دایره و خط مورب ( از چپ به راست ) به رنگ قرمز رنگ ( نصیب قرمز‌رنگ بایستی دست‌کم 35 درصد مرحله علامتها را بپوشاند )

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

ب ) علامت ها تصويري هشدار دهنده

علائمی که احتمال خطری را هشدار می دهند .

مشخصات دارای اهمیت

( 1 ) مثلثی صورت

( 2 ) علامت چهره‌ای سیاه رنگ روی مورد زرد رنگ با کناره سیاه ( نصیب رنگ زرد دستکم 50 درصد تراز آرم را بپوشاند )

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

ج ) علامت ها چهره ای الزام کننده

علائمیکه الزام و تحمیل کننده کار خاصی است

ویژگی ها دارای اهمیت

( 1 ) دایره ای صورت

( 2 ) علامت چهره ای سپید رنگ روی قضیه آبی‌رنگ ( نصیب آبی دستکم 50 درصد مرحله آرم را بپوشاند . )

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

د ) علامت ها چهره ای مطلع کننده نسبت به حالت ایمن

نشانه ها چهره‌ای مرتبط با خروج حتمی و کمکهای اول :

علائمی که اطلاعاتی را راجع به تجهیزات نجات و امدادی مانند خروج لازم و راه و روش فراروگریز , کمکهای نخستین و… وارد می کنند .

مشخصات حیاتی

( 1 ) مربع یا این که مستطیل صورت

( 2 ) نماد تصویر سپید رنگ روی مسئله سبز ( نصیب سبز دستکم 50 درصد تراز آرم را بپوشاند (

ه ) علامت ها خروج اضطراري و مسيرهاي گریز

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

و ) علامتها کامل کننده براي آشکار کردن جهت خروج اضطراري

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

ز ) علامتها تصويري مرتبط با کمکهاي اوليه

علائمیکه اطلاعاتی را راجع به تجهیزات کمکهای نخستین و… میدهند .

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

ح ) علامتها چهره ای مرتبط با امکانات اطفای آتش

علائمیکه اطلاعاتی را راجع به تجهیزات و امکانات اطفای آتش می دهند .

مشخصات دارای اهمیت

( 1 ) مربع یا این که مستطیل صورت

( 2 ) علامت چهره‌ای سپید رنگ روی قضیه قرمز‌رنگ ( نصیب قرمز دستکم 50 درصد تراز نماد را بپوشاند ) .

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

ط ) نشانه ها کامل کننده جهت دار براي دسترسي به وسايل اطفاي حريق

تابلو ایمنی
تابلو ایمنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *