سما ساین
منو موبایل

سما ساین

کاتالوگ محصولات

کاتالوگ محصولات سما ساین

فرآیند و مقوله هایی که منجر به مسیریابی موفق افراد دریک ساختمان پیچیده می گردد، مسئله چالش برانگیزی است.
کاربران یک محیط، هریک دارای سطح متفاوت آگاهی در درک از محیط و توانایی مسیریابی هستند.
از دهه 70 میلادی تاکنون که زمان حرف اول را می زند محققان زیادی در امر تسهیل فرآیند مسیریابی، تحقیقات گوناگونی انجام داده و استانداردهای متعددی برای اجرای صحیح مسیریابی پیشنهاد کرده اند.
اصولی که در طراحی یک مسیر درست می تواند نقش بسزایی داشته باشند عبارتند از:

  • استفاده از علائم و الگوهای ساختاری مناسب
  • طراحی کاراکترهای بصری متفاوت
  • استفاده از یک نقشه کلی و جامع جهت پیدا کردن دید کلی از مسیر برای مخاطب