سما ساین
منو موبایل

سما ساین

چاپ آلومینیوم و پلکسی

همه در مسیر مقصد

چاپ آلومینیوم و پلکسی

چاپ آلومینیوم و پلکسی، نوعی چاپ است که توسط لیزر انجام می‌گردد. از این نوع چاپ، حتی در اندازه‌های وسیع‌تر نیز بهره گرفته می‌شود. اما به علت اینکه، هر اندازه مقدار چاپ آلومینیوم و پلکسی بیشتر گردد، به طبع به میزان قیمت آن هم اضافه خواهد شد، این نوع چاپ بیشتر بر روی اشیا کوچک یا نشان‌ها و اتیکت‌ها و مارک‌ها استفاده می‌گردد. کیفیت این نوع چاپ به علت استفاده از پیشرفته ترین دستگاه‌ها، بسیار بالاست