سما ساین
منو موبایل

سما ساین

نصب و اجرا

نصب و اجرا

INSTALLATION SLIDE1

در این مرحله افراد متخصص و فنی به محل مورد نظر مراجعه و با توجه به دفترچه فنی مهندسی محیط که به تایید کارفرما محترم رسیده، تابلوها را در مکان جانمایی شده توسط یراق آلات مربوطه نصب کرده و تحویل خواهند داد.

  • نصب و راه اندازی ساین ها توسط متخصصین سما ساین انجام می گیرد