سما ساین
منو موبایل

سما ساین

مشاوره و مهندسی محیط

مشاوره و مهندسی محیط

Artboard 4

زمان حرف اول را در دنیای امروز می زند، اکثریت جامعه همیشه تمایل به رسیدن به مقصد از کوتاه ترین مسیر را دارند.

کارشناسان متخصص سما ساین پس از بازدید میدانی و بررسی پلن، جانمایی تابلوها را مشخص نموده و همچنین محتوای نوشتاری، تعداد، نوع جنس و سازه تابلوها را در قالب یک دفترچه فنی خدمت کارفرما ارایه می دهند و کارفرما با عارضه یابی که توسط متخصصان انجام شده است می تواند نسبت به تغییر در جانمایی و تعداد اقدام نماید.

  • مشاوره و مهندسی توسط متخصصان سما ساین انجام می گردد