سما ساین
منو موبایل

سما ساین

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

WARRANTY SLIDE1

مجموعه سما ساین در جهت افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات به صورت دوره ای و منظم از پروژه های تکمیل شده بازدید عمل آورده و در صورت نیاز در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع اقدام خواهند کرد.

 

 

  • ارایه خدمات پس از فروش توسط مجموعه سما ساین