سما ساین
منو موبایل

سما ساین

تابلو دیواری

تابلوی دیواری

تابلو دیواری، به هر برگه چاپ شده ای که توسط یک بستر مناسب به دیوار متصل شود می گویند.

تابلو دیواری اداری، تابلو سردرب اتاق، تابلو شرکت و... این روزها در جامعه بسیار رواج پیدا کرده است و توده ی مردم از این گونه تابلو ها استقبال بسیار زیادی نموده اند.

این نوع تابلوها از جنس های متفاوت تهیه می شود و توسط دستگاه برش مخصوص خود، نقش و نقوش بر روی آنها ایجاد می شود .

انواع تابلوهای دیواری به واسطه تقاضای زیادی که در بازار وجود دارد در هر فروشگاه لوازم تزیینی و زینتی خانه یافت می شود. این نوع تابلوها می تواند یک لتی باشد و یا تعداد لته های آن به هر حدی تولید شود که در غالب موارد انواع دو، سه و چهار لتی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند.

انواع تابلوی دیواری:

  • تابلو اماکن
  • تابلو قوانین
  • تابلو پلاک