سما ساین
منو موبایل

سما ساین

تابلو آویز

تابلو آویز

در اماکن شلوغ که نیاز به راهنمایی باشد از تابلو آویز برای راهنمایی مراجعین استفاده می‌گردد.

البته این تنها کاربرد این نوع تابلوها نیست، گرچه اغلب در همین زمینه به کار گرفته می‌شوند. اما در مکان‌های باز هم این نوع تابلوها قابل رویت است، خصوصا در سردر کافی شاپ‌ها، لباس فروشی‌ها و بسیاری از مشاغل دیگر.

تابلو آویز به طور معمول یا با زنجیر یا ریسمان از سقف آویخته می‌شود و ما را راهنمایی می‌کند و یا به صورت یک حلقه یا دو حلقه در یک لوله فلزی یا هر نگهدارنده‌ی دیگری قرار داده می‌شود تا به وسیله آن به راحتی به جایی که می‌خواهید برسید.

انواع چراغ دار و بی چراغ و فلزی و پلاستیکی و دیگر مواد، برای ساخت آن موجود است.

انواع تابلو آویز:

  • تابلو آویز نوری
  • تابلو آویز غیر نوری