سما ساین
منو موبایل

سما ساین

تابلو محدب

همه در مسیر مقصد

تابلو محدب

تابلو محدب در حقیقت مانند دیگر تابلوهایی که در ساختمان‌ها نصب می‌شوند ما را در یافتن محلی که  به دنبال آن می‌گردیم یاری می‌کنند مانند: تابلوهای آویز , تابلوهای فلش وار و نمونه‌های دیگر ولی تنها تفاوت تابلو محدب با این نوع تابلوها این است که این تابلوها تا حدی تحدب دارند، یعنی  مثل یک توپ که دو نیم شده باشد، شکلی قوسی شکل دارند. از لحاظ متریال هم با سایر تابلوها تفاوت چندانی ندارند و می‌توان از هر جنسی نظیر پلاستیک، فلز یا هر جنس دیگر که مورد نظر باشد برای ساخت آن‌ها استفاده کرد.

تابلو محدب