سما ساین
منو موبایل

سما ساین

تابلو ایمنی

تابلو ایمنی

همه ی ما با تابلو ایمنی آشناییم. این نوع تابلوها در سراسر شهر، چه در جاهای مسقف و چه در فضاهای شهری، به راحتی یافت می شود. این تابلوها در برگیرنده ی توده ی عظیمی از نشانه ها هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند. گاهی از تابلو ایمنی در خیابان های شهر برای، ایمن نمودن رانندگی و گذر عابران پیاده و بسیاری استفاده های دیگر در حوزه ی رانندگی استفاده می شود و در برخی موارد هم ما این تابلو ها را در ساخت و سازها یا اعلام خطر برای گودال یا خاکبرداری ها می بینیم. این نوع تابلوها جنسی از فلز دارند و به طور معمول، در غالب موارد به صورت ایستاده بر روی یک لوله نصب می شوند. اما همه این نوع تابلو ها هم ایستاده نیستند و گاهی از آنها به صورت دستی و برای هدایت اتومبیل ها و عابران بهره برده می شود.

 

انواع جنس های تابلو ایمنی

  • به طور معمول فلزی است